HABERLER

HALKA Kooperatifi sivil katılımı artırmak için NDI ( National Democratic Institue ) KATILIYORUZ Programı’nda!

“Katılıyoruz” programı, politik karar alma süreçlerine katkı sağlanmasını teşvik etmek ve sosyal girişimciler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim temsilcileri arasındaki etkileşimin artırılmasına katkıda bulunmak için geliştirilmiştir. Bu kapsamda program yerel yönetimler ve sivil aktörlerin (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler vb.) politika yapım ve uygulama süreçlerinde, aralarındaki iletişimi ve işbirliğini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Katılıyoruz programı çerçevesinde, halihazırda sivil katılımı arttırmak için çalışmalar yapan ve/veya sivil katılımı arttırmak için desteğe ihtiyaç duyan sınırlı belediye seçilecektir. Aynı zamanda, ilgili belediyelerle işbirliği yapabilecek sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler programa dahil edilecektir. 3 farklı sektörden programa dahil olacak tüm katılımcılar, sivil katılımı geliştirmek için öz değerlendirme çalışması gerçekleştirilecek ve ardından ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda özellikle gerekli beceriler bakımından stratejik iletişim, ağ kurma ve savunuculuk gibi konularda çoğu çevrimiçi gerçekleşecek etkinlikler düzenlenecektir.

Eylül 2020 – Haziran 2021 arasında devam edecek programımızda, sivil katılımı geliştirmek için her 3 gruba yönelik çoğu çevrimiçi olarak planlanan beceri geliştirici seminer, eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenecektir. Buna ek olarak, program bitiminden önce katılımcıların bir sivil katılım eylem planı hazırlayıp, ardından uygulamaları beklenmektedir. Katılıyoruz programı ücretsiz olup, program boyunca katılımcılarımız NDI ekibinden teknik destek alabileceklerdir. Ayrıca eylem planlarının finansal olarak desteklenmesi mümkün olabilecektir.

Katılıyoruz programına katılmak için başvuru formunu doldurmanız gereklidir. Katılmaya hak kazanan adaylara 14 Eylül haftası bilgilendirme yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir