HALKA Projesi ile kadınlar, temizlik sektöründe ortaklaşa çözümler sunmak için sosyal kooperatifçilik ilkeleri ile bir araya geliyor.

HALKA Projesi ile kadınlar, temizlik sektöründe ortaklaşa çözümler sunmak için sosyal
kooperatifçilik ilkeleri ile bir araya geliyor.

HALKA’YI DESTEKLEYEREK TOPLUMA VE SOSYAL ADALETE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

Profesyonel temizlik hizmeti sunan HALKA sosyal kooperatifi kadınların iş dünyasında var olduğu bir gelecek yaratma vizyonuna sahip ve kadınların liderliğinde yönetilmektedir.

Araştırmalar, kadınların gelir elde ettikçe daha fazla güçlendiklerini; toplumsal ihtiyaçlar için yaratıcı çözümler sunduğunu göstermektedir. Kadınların hem bireysel hem de kolektif olarak ekonomik bağımsızlığa erişmesi, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalet için de iş hayatında yer almaları oldukça önemlidir.

HALKA PROJESİNİN YARARLANICILARINA SUNDUĞU DESTEKLER

icons

Mesleki Gelişim ve Kooperatifçilik Eğitimleri

icons

Harcırah

icons

Çocuk Dostu Alan

icons

2 yıllık çalışma planı

icons

Geniş Kapsamlı İzleme ve Değerlendirme Çalışması

icons

Temizlik Sektörü ve İş Geliştirme Danışmanlığı

icons

Kooperatif Danışmanlığı

HALKA SOSYAL KOOPERATİFİ

icon-cooperative

Tüm yararlanıcılar karar alma sürecine katılır.

icon-cooperative

Tüm yararlanıcılar eşit haklara sahiptir. Gelir eşit ve adil olarak paylaşılır.

icon-cooperative

Tüm yararlanıcılar kişisel gelişim araçlarına erişebilir.

icon-cooperative

HALKA rekabetçi bir şirket değil, işbirliğine dayalı sosyal bir işletmedir.

icon-cooperative

HALKA, sosyal bir kooperatif olarak ihtiyaçlarını dayanışma ile karşılamaktadır.

icon-cooperative

HALKA’ nın ana hedefi, tüm ortakları ve toplum için değer yaratmaktır.