Partnerlerimiz

Sınırlı Sorumlu HALKA Temizlik İşleri Hizmet Kooperatifi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve Dünya Bankası’nın uygulama desteği ile Impact Hub İstanbul’un uygulayıcı ortaklığında kurulmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası profesyonel temizlik sektörüne yönelik mesleki eğitimler sunarak destek sağlamıştır.

Genç İşi Kooperatif, sosyal kooperatifçilik alanında kapasite güçlendirme ve danışmanlık desteği sunuyor.

Proje ekibinin yönetimi, HALKA kooperatifine ise iş ve stratejik işbirlikleri geliştirme konularında danışmanlık desteği sunuyor.

Destekçilerimiz

HALKA Kooperatifi, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)Türkiye ofisi tarafından uygulanan “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, iş ekipmanları ve makineleri alımı ile desteklenmiştir.

Hayata Destek Derneği tarafından, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK/UNHCR) desteğiyle yürütülmekte olan “Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeliler ile Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahiplerinin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında, proje yararlanıcısı kooperatif ve sosyal girişimlere yönelik çeşitli kapasite geliştirme destekleri sağlanmaktadır. HALKA Kooperatifi de sürdürülebilirlik hedeflerine erişmek için proje kapsamında desteklenmektedir.