HALKA Projesi Eşitlik Politikası

HALKA proje ekibi tarafından,  proje süresince eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmek ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için eşitlik politikasını oluşturmuştur.

Eşitlik politikasının amacı, proje ekibi, proje yararlanıcıları, proje gönüllüleri  ve ilişkili olduğu tüm paydaşlar ile çalışma şeklinin eşitlik ve saygı temelinde yürütülmesidir.

HALKA proje ekibi (proje koordinatörü, proje asistanı, eğitim ve kooperatif koordinatörü, izleme ve değerlendirme uzmanı, iş geliştirme danışmanı, temizlik sektörü danışmanı, akademik danışmanlar) ve hizmet sağlayıcı üyeleri de ayrımcılığa karşıdır.

Politikanın amacı:

  • Projenin parçası olan herkesin eşitlik, adalet ve saygı ortamı içerisinde çalışmasını sağlamak.
  • Yaş, engellilik, evlilik, hamilelik, sosyal düşünce, ırk (renk, milliyet, etnik veya ulusal köken dahil), din veya inanç, (toplumsal) cinsiyet, cinsel yönelim, sendikal faaliyetleri veya insan hakları hukuku kapsamında belirtilen herhangi bir özelliğinden dolayı proje bünyesinde yer alan kişilere veya kurumlara karşı oluşabilecek ayrımcı söylem ve davranışlarını engellemek.

Organizasyon şunları taahhüt eder:

  • Çalışma ortamında  eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmek
  • Zorbalık, mobbing, taciz, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan, herkese saygıyı teşvik eden, bireysel farklılıkların ve tümöznelerinin katkılarının değer gördüğü bir ortam yaratmak.
  • Proje faaliyetleri sırasında diğer proje ekibi üyeleri, faydalanıcıları, gönüllüleri, hizmet sağlayıcı üyeleri, ziyaretçileri, kamuoyu ve diğerleri tarafından zorbalık, taciz ve herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılma beyanını esas almak ve gerekli işlemleri yürütmek.

Eşitlik ilkelerine ek olarak, proje kapsamında cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin hiçbir türü asla kabul edilemez. Kişinin beyanı esas alınır, talebi doğrultusunda yasal ve psikososyal destek  mekanizmalarına erişimi sağlanır.

HALKA Proje ekibi (proje koordinatörü, proje asistanı, eğitim ve kooperatif koordinatörü, izleme ve değerlendirme uzmanı) eşitlik ve çeşitliliğe karşı davranışları, her türlü ayrımcılığı önlemek için aşağıda belirtilenleri yapmak ile yükümlüdür;

  • Proje bünyesinde bulunan tüm kişilerin HALKA Proje Eşitlik Politikasının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için potansiyellerini geliştirmek ve ilgili konulardaki farkındalık yaratmaya teşvik etmek amacı ile gerekli eğitimlerin  verilmesini sağlamak,
  • HALKA Projesi Eşitlik Politikasının gerektirdiği uygulamaların ve prosedürlerin izlenme ve değerlendirmesini yapmak. İzleme ve değerlendirme, herhangi bir kabul edilemez hareket, davranış ve söylemin ele alınıp gereğinin yapılmasını da içermektedir.

Şikayet süreci;

Şikayet süreci, eşitlik politikasına aykırı tüm davranışların, proje ekibi tarafından politikayı uygulama prosedürleri altında değerlenilip, her türlü önlemin alınması ve gerekli yaptırımların uygulanmasını ifade eder.

Bir kişi eşitlik politikasına karşı herhangi bir davranışla karşılaştığında, kişi sözlü veya yazılı olarak proje ekibi ile temasa geçebilir. Ayrıca kişi proje ofisinde ve eğitim odasında bulunan öneri/şikayet kutusuna anonim olarak bir mektup da bırakabilir. Şikayet alındıktan sonra, beş iş günü içerisinde, proje ekibi beyanı esas alarak, maruz bırakılanın onayıyla süreci  başlatmak zorundadır.